Διαμέρισμα στην Πλάκα

img 9584-
img 9622-
img 9652-
img 9684-
img 9693-
img 9698-
img 9840-
img 9867-